LogoSN - Kopia 3 150x52jpg
LM-15

Odczyt wewnętrzny, obraz krzyża z koroną, podświetlenie LED

 LogoSN - Kopia 3 150x52jpg

LM-25


Odczyt wewnętrzny, obraz krzyża z korona